• 0545880203
  • biton.maayan@gmail.com
  • הוד השרון

חרדה

התמודדות עם קשיי שינה

לאחרונה הגיעה אליי נערה שסבלה ממתח רב. המתח התבטא בסימפטומים גופניים שונים, ביניהם גם תלישת שיער באופן לא רצוני. ביקשתי ממנה שתכתוב במשך השבוע יומן,

קראו עוד »